Izolację przeciw-wodną dobiera projektant na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Na przykład w przypadku domu podpiwniczonego na terenie z okresowo wysokim zwierciadłem wody stosuje się ciężką izolację przeciw-wodną z dwóch warstw grubej i dobrej jakości folii lub papy. Jeśli inwestor zlekceważy wystąpienie okresowo podwyższonego poziomu wody i zamieni izolację ciężką na zwykłą jego piwnica zostanie zalana. Błędu tego nie da się później skutecznie naprawić. Lepiej więc dmuchać na zimne i wykonać izolację zbyt ciężką, ale na pewno skuteczną. Oczywiście musi zostać wykonana zgodnie ze sztuką, z uwzględnieniem specyfiki konkretnych warunków i zastosowanych materiałów.