W stałej sprzedaży:

  • bloczki elewacyjne, betonowe
  • korytka ściekowe, ogrodowe
  • obrzegowania, palisady
  • płyty ażurowe, Jomb, drogowe
  • słupki geodezyjne
  • słupki sadownicze
  • krawężniki