Oferujemy szeroką paletę produktów, wśród nich: gazy techniczne (gazy powietrzne, gazy procesowe, gazy palne, mieszaniny gazów), gazy specjalne, gazy dla przemysłu spożywczego, a także gazy dla szpitali i medycyny ratunkowej oraz czynniki chłodnicze i granulat suchego lodu. Dodatkowo oferujemy  kompleksowy osprzęt i instalacje gazowe, zbiorniki do przechowywania gazów ciekłych, sprzęt i materiały spawalnicze, serwis techniczny, a także fachowe doradztwo. Zapewniamy optymalne sposoby zaopatrzenia: gazy sprężone w butlach lub wiązkach butli.

Asortyment:

  • gazy techniczne
  • sprzęt spawalniczy
  • czynniki chłodnicze
  • transport