W naszej ofercie: usługi mikro koparkami, koparkami, zagęszczarkami.

Współpracujemy z firmami, które świadczą profesjonalne usługi minikoparkami YANMAR w zakresie wykopów pod fundamenty, oczka wodne, instalacje sanitarne i elektryczne, melioracyjne. Możemy kompleksowo wykonać przyłącza wodno-kanalizacyjne, systemy odwodnień, drenaży, regulacje potoków, umocnienia brzegów, budowle z koszy kamienno-siatkowych (gabiony),fundamenty, zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Wszystkie minikoparki są na gąsienicach co umożliwia im kopanie w gruntach niestabilnych.