Wybór konkretnego materiału - także zaprawy - powinien być zgodny z projektem. I nie chodzi tu tylko o wytrzymałość na ściskanie, ale także o dopasowanie do konkretnych pustaków, bloczków. Ułatwia to pracę i gwarantuje parametry gotowej ściany - zarówno pod względem wytrzymałości jak i izolacyjności. Niedopuszczalne jest zastępowanie zaprawy termoizolacyjnej zwykłą zaprawą, zwłaszcza w ścianach jednowarstwowych.